Proizvodi i usluge


Betonski (građevinski) čelik

Naš prodajni program obuhvata obradu sledećih profila betonskog (građevinskog) čelika:

Čelik betonski rebrasti prečnika od ø8mm – ø25mm

Čelik betonski rebrasti se proizvodi u koturu ili šipkama najčešće prema standardu EN10080:2005 u kvalitetu B500B ili B500C.

Obradom čelika u koturu postižemo veću produktivnost i nudimo obrađen završni proizvod bez otpada (škarta) do prečnika ø16mm.

Standardna dužina šipki koje obrađujemo iznosi 12 metara, a po potrebi se mogu naručiti i obraditi šipke drugih dužina. Narudžbom i obradom šipki različitih dužina u dogovoru sa klijentom minimiziramo otpad (škart) na najmanju moguću mjeru i za prečnike šipki od ø18mm – ø25mm.

Hladno valjana orebrena žica u koturu se takođe proizvodi prema standardu EN 10080:2005 prečnika ø6mm, ø8mm i ø10 mm u kvalitetu B500A.

Čelik betonski glatki prečnika od ø6mm – ø12mm, kvalitet SAE1008 prema standardu ASTM510

Tablica dimenzija betonskog čelika:

Nominalni
prečnik
(mm)
Nominalna
površina poprečnog presjeka
(cm2)
Težina
(kg/m)
8 0,503 0,410
10 0,786 0,633
12 1,131 0,911
14 1,540 1,250
16 2,011 1,620
18 2,546 2,100
20 3,143 2,500
22 3,803 3,000
25 4,911 3,900

Svu isporučenu robu prate odgovarajući atesti o mehaničkom i hemijskom sastavu proizvoda. Proizvodi isporučeni sa našeg skladišta su zapakovani, označeni i obilježeni u skladu sa dostavljenom specifikacijom naručioca posla.

Kao dopunu metalnog asortimana nudimo eksere raznih dimenzija i paljenu žicu prečnika ø1,20mm i ø3,20mm.

Armaturne mreže

Armaturne mreže se proizvode od orebrenih hladno valjanih čeličnih žica prečnika ø5mm – ø10mm, međusobno ukrštenih pod pravim uglom, a zatim spojenih elektrootpornim zavarivanjem na mjestu ukrštanja. Ove mreže posjeduju vrhunske mehaničke karakteristike, a kvalitet vara je takav da bez obzira na način manipulacije armaturnom mrežom (utovar, transport i istovar) ne može doći do njegovog pucanja.

Asortiman armaturnih mreža koje imamo u ponudi su kvaliteta B500A, proizvedene prema standardu EN10080:2005:

Q mreže (obostrano nosive mreže, žice ukrštene u obliku kvadrata)

Tip
mreže
Dimenzija
mreže
(mm)
Prečnik šipki
(mm)
Rastojanje šipki
(mm)
Težina mreže
sa 5% tolerancije (kg)
dužina širina uzdužna poprečna uzdužna poprečna kg/m2 kg/kom.
Q84 6000 2150 4,0 4,0 150 150 1,364 17,598
Q131 6000 2150 5,0 5,0 150 150 2,122 27,375
Q188 6000 2150 6,0 6,0 150 150 3,059 39,463
Q221 6000 2150 6,5 6,5 150 150 3,583 46,218
Q257 6000 2150 7,0 7,0 150 150 4,162 53,684
Q295 6000 2150 7,5 7,5 150 150 4,778 61,649
Q335 6000 2150 8,0 8,0 150 150 5,443 70,215
Q424 6000 2150 9,0 9,0 150 150 6,810 87,850
Q525 6000 2150 10,0 10,0 150 150 8,311 107,220
Q636 6000 2150 9,0 9,0 100 100 10,197 131,54
Q785 6000 2150 10,0 10,0 100 100 12,460 164,500

R mreže (uzdužno nosive mreže, žice ukrštene u obliku pravougaonika)

Tip mreže Dimenzije mreže
(mm)
Prečnik šipki
(mm)
Rastojanje šipki
(mm)
Težina mreže
sa 5% tolerancije (kg)
dužina širina uzdužna poprečna uzdužna poprečna kg/m2 kg/kom.
R131 6000 2150 5,0 4,2 150 250 1,525 22,024
R188 6000 2150 6,0 4,2 150 250 2,005 28,158
R221 6000 2150 6,5 4,2 150 250 2,272 29,314
R257 6000 2150 7,0 5,0 150 250 2,750 35,477
R335 6000 2150 8,0 5,0 150 250 3,405 43,931
R424 6000 2150 9,0 6,0 150 250 4,420 57,020
R525 6000 2150 10,0 6,0 150 250 5,237 67,655

Bahaton ploče

POGLEDAJTE KATALOG

Kamionska vaga

Nudimo uslugu kamionskog vaganja opsega mjerenja do 60 tona. Naša vaga je redovno baždarena od ovlašćene firme u Crnoj Gori.

Skladišni prostor

Ukupna površina placa od oko 12000 m2, mehanizacija i ostala oprema pruža nam mogućnost nuđenja skladištenja raznih materijala ili otvaranja nove proizvodnje na otvorenom ili zatvorenom prostoru po dogovoru.

Fert gredice

Fert gredica se izrađuje od rešetkastog nosača, kanalice i betona. Za dužine veće od 4 metra ugrađuje se dodatna armatura.

Primjena fert gredica:

Fert gredica se primjenjuje za izradu lake montažne tavanice, koja se sastoji od fert ispune, fert kanalice, armaturne mreže i betona.

Prednosti lako montažne tavanice:

Brza i jednostavna ugradnja bez oplate uz minimalno podupiranje

Dobra zvučna i toplotna izolacija

Dužina gredice od 1m do 6,40m

Olakšana manipulacija, skladištenje i transport

Mjere fert gredica:

dužina-raspon (m) armatura - dodatna
3,50 – 3,90 1 x rebrasti betonski čelik – šipka dimenzije ø 8mm
4,00 – 4,40 1 x rebrasti betonski čelik – šipka dimenzije ø 10mm
4,50 – 4,90 1 x rebrasti betonski čelik – šipka dimenzije ø 12mm
5,00 – 5,40 2 x rebrasti betonski čelik – šipka dimenzije ø 12mm
5,50 –
6,40
3 x rebrasti betonski čelik – šipka dimenzije ø 12mm

Kontaktirajte nas + 382 (0) 33 463 641